energetyka

ENERGETICS – Targi Energetyczne

ENERGETICS – Targi Energetyczne

Zakres tematyczny:   Elektroenergetyka i elektrotechnika: – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej, – przetwarzanie energii, – urządzenia rozdzielcze i łączeniowe, – urządzenia zabezpieczające i instalacje odgromowe, – urządzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, – sieci i instalacje elektryczne, – automatyka, – osprzęt eksploatacyjny i narzędzia, – kable i przewody, – sprzęt oświetleniowy, – informatyka w energetyce, Energetyka

6,5 mln euro dotacji na przełomowy projekt naukowców z ABB

  Komisja Europejska podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu badawczo-rozwojowego „NOVUM”, realizowanego przez konsorcjum powołane przez ABB. Naukowcy wspólnie opracują innowacyjną, zautomatyzowaną technologię wytwarzania elementów izolacyjnych do transformatorów. Umowa grantowa została podpisana 12 lipca b.r., Łączny budżet projektu wynosi 8,5 mln euro z czego 6,5 mln pochodzi ze środków przyznanych przez Komisję Europejską. Projekt „NOVUM” potrwa

TAURON przeznaczy 1 mln zł na projekt badawczy DSR

  TAURON ogłosił przetarg na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sterowania bilansem energetycznym. Wypracowane rozwiązania mają służyć optymalnemu wykorzystaniu mocy dostępnych w krajowym systemie energetycznym, stąd nazwa projektu PROmoc. TAURON zaprasza do udziału w przetargu uczelnie, instytuty badawcze, firmy i osoby fizyczne. Badania i rozwój stanowią istotny element działalności Grupy TAURON. Zgodnie z nową strategią na lata

Stojan generatora już w Elektrowni Turów

  Do Elektrowni Turów dotarł stojan generatora nowobudowanego bloku energetycznego o mocy 450 MW netto. Transport z zakładów Hitachi w Japonii do Europy odbył się drogą morską, a następnie transportem  kolejowym. Ostatnim etapem tej długiej podróży jest rozładunek stojana generatora na terenie budowy i jego transport na przygotowany fundament. Stojan to jeden z kluczowych elementów

ORLEN i PSE na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

PKN ORLEN i Polskie Sieci Elektroenergetyczne zaprezentowały dwie nowe inwestycje, dzięki którym płocki zakład dołączy do grona wytwórców energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Największa elektrociepłownia gazowo-parowa w Polsce o mocy elektrycznej blisko 600 MWe i cieplnej 530 MWt oraz stacja elektroenergetyczna 400/110 kV stanowić będą ważne źródło zasilania północnej i centralnej Polski. Grupa

Z Energą w fascynujący świat techniki

  Wyjątkowa atrakcja czeka na miłośników techniki i historii energetyki. Z okazji setnej rocznicy powstania elektrowni wodnej w Borowie, Energa Wytwarzanie udostępni zwiedzającym ten unikatowy obiekt – sprawny technicznie, unowocześniany i eksploatowany z pożytkiem. 15 lipca br. można będzie zobaczyć z bliska i poznać historię jednej z najstarszych elektrowni wodnych w Polsce. Jak powstaje prąd z odnawialnych

Apator podpisał umowę z Tauronem

W nawiązaniu do raportu dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu ogłoszonego przez Tauron Dystrybucja, zarząd Apatora poinformował o podpisaniu umowy z zamawiającym. Umowa została podpisana 7 lipca 2017 r. a jej przedmiotem jest dostawa statycznych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej o wartości 19,1 mln zł netto w 2018 r. z opcją dostaw na

Elektrociepłownia w Bydgoszczy spełni zaostrzone normy środowiskowe

  Instalacja Odsiarczania Spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz zostanie rozbudowana. Dzięki inwestycji wartej 44 mln zł bydgoska jednostka wytwórcza spełni zaostrzone unijne normy środowiskowe, które zaczną obowiązywać od 2021 roku. Rozbudowa instalacji odsiarczania spalin gwarantuje uzyskanie trwałego i pewnego ograniczenia emisji SO2 do poziomu poniżej 130 mg/m³ i pyłu – poniżej 10 mg/m3. Dzięki temu

PGE: projekt budowy nowego bloku energetycznego wchodzi w kolejny etap

  Grupa PGE zakończyła fazę analiz przedinwestycyjnych projektu budowy nowego bloku w Elektrowni Dolna Odra i zdecydowała o przejściu do fazy przygotowania inwestycji do realizacji. Zgodnie z rekomendacją komitetu inwestycyjnego, wiodącym wariantem projektu budowy nowej jednostki będzie monoblok na węgiel kamienny o mocy ok. 500 MW. Blok planowany jest jako instalacja zlokalizowana poza ciągiem istniejących

Enea Operator skorzysta z dofinansowania na inwestycje w Poznaniu i Chodzieży

Enea Operator systematycznie modernizuje i rozbudowuje sieć dystrybucyjną w północno-zachodniej Polsce. Spółka korzysta przy tym aktywnie z możliwości pozyskania unijnych funduszy na inwestycje sieciowe. Pod koniec czerwca Enea Operator podpisała kolejne dwie umowy o dofinansowanie, tym razem z Instytutem Nafty i Gazu. Zakładają one realizację trzech ważnych inwestycji w Wielkopolsce – dwóch w Poznaniu i jednej w Chodzieży. – Dzięki podpisanym umowom nasza firma przebuduje dwie stacje transformujące

Góra
English