energetyka

PGNiG: największe złoże gazu w Polsce szacowane na prawie 20 mld m3 więcej niż udokumentowano wcześniej

PGNiG: największe złoże gazu w Polsce szacowane na prawie 20 mld m3 więcej niż udokumentowano wcześniej

  Zasoby wydobywalne złoża Przemyśl mogą być większe o prawie 25 procent. Nowe szacunki powstały w oparciu o zdjęcia sejsmiczne 3D, teraz spółka potwierdzi je kolejnymi odwiertami. – Analiza danych geologicznych, na postawie zdjęcia sejsmicznego 3D i trzech pierwszych odwiertów, pozwala wstępnie oszacować potencjał złoża Przemyśl na prawie 20 mld m3 gazu więcej, niż do tej

Oprogramowanie ABB wzmocni polski rynek energii elektrycznej

  ABB Ability Network Manager Market Management System wzmocni polską sieć elektroenergetyczną, umożliwiając niezawodne dostawy energii elektrycznej. Firma ABB dostarczy na zlecenie operatora krajowego systemu przesyłowego – Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.) – nowoczesny system informatyczny ABB Ability Market Management System (MMS). Będzie to pierwsza w Europie kontynentalnej instalacja wykorzystująca szczegółowy model sieci elektroenergetycznej,

Enea Operator rozbudowała strategiczną dla rozwoju strefy ekonomicznej stację elektroenergetyczną w Kostrzynie nad Odrą

  Enea Operator zakończyła kilkuetapową przebudowę Głównego Punktu Zasilającego (GPZ), który zapewnia dostawy energii dla Odbiorców działających na obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE). Inwestycja jest odpowiedzią Enei Operator na dynamiczny rozwój gospodarczy nadgranicznej strefy, który przekłada się na potrzebę przyłączania nowych podmiotów do sieci oraz zwiększające się od kilku lat zapotrzebowanie na moc. Decyzja o gruntownej modernizacji GPZ-u Kostrzyn wynikała z dużych przyrostów

Energetyka na morzu – najefektywniejsze rozwiązanie

  Polska potrzebuje zróżnicowanych źródeł energii, które pozwolą na wykorzystanie wszystkich dostępnych dla niej źródeł. Dziś ciągle jeszcze 89% energii generowanej w naszym kraju pochodzi z węgla, tymczasem praktycznie nie wykorzystujemy drugiego z naszych atutów, czyli bałtyckich wiatrów. Warto zacząć o tym rozmawiać również, dlatego, że polskie firmy mają niezbędne doświadczenie i technologie umożliwiające im

PSE zwiększa bezpieczeństwo energetyczne centralnej i północnej Polski

  15 stycznia 2018 r. w Kozienicach odbyła się uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanej linii przesyłowej 400 kV relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów oraz dwóch stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć rozbudowanych w celu wyprowadzenia mocy z nowego, 1075-megawatowego bloku Elektrowni Kozienice. Inwestycje, zrealizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, mają zapewnić bezpieczne dostawy energii elektrycznej odbiorcom w centralnej

PGNiG, PGG, JSW i Tauron będą współpracować przy wydobyciu metanu z pokładów węgla

  Przedstawiciele zarządów spółek górniczych i energetycznych podpisali w Katowicach list intencyjny, który pozwoli na rozwój programu Geo-Metan. Współpraca pomoże zwiększyć krajowe wydobycie gazu ziemnego, zmniejszyć koszty wydobycia węgla i poprawić bezpieczeństwo górników pracujących pod ziemią. Celem programu Geo-Metan jest rozwijanie i udoskonalanie krajowych technologii poszukiwania i wydobycia metanu z pokładów węgla przed rozpoczęciem eksploatacji

PGE Energia Odnawialna zmodernizuje Elektrownię Wodną Dębe

  W drugiej połowie 2018 roku PGE Energia Odnawialna S.A. planuje rozpoczęcie kompleksowej modernizacji Elektrowni Wodnej Dębe. Obejmować ona będzie  wymianę wyposażenia technologicznego w tym hydrozespołów wraz z układami sterowania i automatyki, a także instalacji elektrycznej oraz odwodnienia. Prace mają potrwać do końca 2022 r., a po ich zakończeniu produkcja energii elektrycznej w elektrowni powinna

Specjaliści z PGE EO wymienili przekładnię na Farmie Wiatrowej Lake Ostrowo

  W jednym z wiatraków na – należącej do PGE Energia Odnawialna -Farmie Wiatrowej Lake Ostrowo została wymieniona przekładnia główna. To skomplikowane logistycznie i technicznie zadanie po raz pierwszy samodzielnie wykonali, własnymi siłami pracownicy spółki. Przekładnia główna z generatorem jest obok łopaty turbiny wiatrowej najbardziej narażoną na awarię częścią wiatraka. Przyczynami problemów są najczęściej wady

Kluczowa inwestycja w ramach Strategii Kawernowej zakończona

  Stacja poboru wody z Noteci, najważniejsza w 2017 roku inwestycja Solino S.A. z Grupy ORLEN, została oddana do użytku. Inwestycja ta zapewnia możliwość przechowywania zapasów interwencyjnych w kawernach solnych zgodnie  z wymaganiami znowelizowanej ustawy o zapasach obowiązkowych. Budowa nowego ujęcia wraz z pompownią pozwoli Spółce na zwiększenie ilości wody przesyłanej do Podziemnego Magazynu Ropy

Elektrownia Adamów została wyłączona

  W pierwszych godzinach Nowego Roku został wyłączony ostatni z bloków należącej do ZE PAK, Elektrowni Adamów. Jak informuje serwis internetowy iturek.net ostatni z pięciu bloków Elektrowni Adamów został wyłączony 1 stycznia o godzinie 2.49. Wchodząca w skład Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Elektrownia Adamów o mocy 600 MW (5 x 120 MW) została oddana do eksploatacji

Góra
English