Produktowe Artykuły

Stoły montażowe do kontroli jakości standardem w zakładach przemysłowych

Stoły montażowe do kontroli jakości standardem w zakładach przemysłowych

Nierozłącznym elementem każdego procesu produkcyjnego jest kontrola jakości wyrobów. Oprócz wyznaczenia krytycznych operacji przed przystąpieniem do pracy (na przykład za pomocą analizy FMEA) technolodzy są w stanie przewidzieć wiele wad mogących pojawić się w trakcie produkcji. Dodatkowo w oparciu o obiektywne pomiary produktów po ich wykonaniu, dostarczenie oraz analizę wniosków, na podstawie których wprowadzone w

Druk 3D w prototypowaniu i produkcji

  Wytworzenie „od ręki” fizycznego obiektu z przygotowanego w komputerze modelu trójwymiarowego jeszcze do niedawna stanowiło obszar, w którym poruszali się autorzy literatury science fiction. Dziś wykorzystując druk przyrostowy, można wytwarzać w pełni użyteczne produkty, a kolejne bariery techniczne są pokonywane.   W procesie prototypowania możliwość szybkiego uzyskania przestrzennego obiektu na podstawie przygotowanego w programie komputerowym modelu jest spełnieniem marzeń projektantów. W wielu

Wkrętarki pneumatyczne

  Narzędzia pneumatyczne są najczęściej stosowanymi narzędziami w przemyśle. Cieszą się powodzeniem głównie z powodu większej (w porównaniu z narzędziami elektrycznymi) niezawodności, trwałości oraz stosunkowo niewielkiego ciężaru.   W przemyśle bardzo ważnym parametrem jest wydajność pracowników. Nie wszędzie można pracę zautomatyzować lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione. Dlatego tak ważne jest szybkie i precyzyjne wykonywanie czynności przez pracowników, którzy zajmują się montażem

Osprzęt wózków widłowych

    Stanowią jeden z najważniejszych środków transportu w magazynach wysokiego składowania. Można je również spotkać na placach magazynowych, rampach przeładunkowych, firmach zajmujących się przewozem towarów, itp. Słowem wszędzie gdzie istnieje konieczność przewiezienia małych i średnich gabarytów. Wózek widłowy, bo o nim mowa należy do grona tych urządzeń transportu, który jest spotykany bardzo powszechnie. Jednak,

Mierniki cęgowe

  Mierniki cęgowe zapewniają przede wszystkim pomiar podstawowych wielkości elektrycznych takich jak prąd stały i przemienny, rezystancja, pojemność, częstotliwość czy też temperatura. Nowoczesne przyrządy cęgowe stanowią zaawansowane mierniki wielkości elektrycznych.   Niektóre modele przyrządów są wsparciem przy rozwiązywaniu problemów z jakością energii obciążeń zmiennych. Funkcjonalność w tym zakresie uzyskuje się dzięki możliwości analizowania widm harmonicznych oraz filtrowi

Wózki paletowe ręczne

  Wózki paletowe są powszechnie stosowanymi urządzeniami do transportu bliskiego. Można je spotkać w magazynach, na liniach produkcyjnych, w hurtowniach, sklepach a także jako wyposażenie dużych samochodów – do ułatwienia za/rozładunku.   Wózek paletowy ręczny jest stosunkowo prostą konstrukcją, co nie oznacza, że nie można ich spotkać w lepszym lub gorszym wykonaniu – zarówno jeśli

Smarownice

  Smarownica jest urządzeniem przeznaczonym do smarowania pod ciśnieniem, olejem lub smarem stałym. Standardowy podział smarownic dzieli je z uwzględnieniem źródła energii wymuszającej podanie środka smarnego, stąd też zastosowanie znajdują smarownice ręczne, nożne, pneumatyczne i elektryczne. Z kolei w kontekście sposobu pobierania środka smarnego uwzględnia się smarownice z własnym zbiornikiem oraz montowane na opakowaniach smaru/oleju.

Środki smarne do zastosowań specjalnych

  W większości przypadków środki smarne stosuje się do przekładni i łożysk pracujących w przeciętnych warunkach w halach produkcyjnych. Ale są też mechanizmy, które muszą być smarowane, a które pracują w specyficznych warunkach. Są to przede wszystkim trudne warunki środowiskowe takie jak wysoka/niska temperatura, duża wilgotność, środowisko zasadowe/kwasowe, zapylenie, itd. Są także sytuacje odwrotne, kiedy

Klasyfikacja środków smarnych

  Po wejściu Polski do strefy kapitalizmu pojawiło się w naszym kraju wiele nowoczesnych technologii. Dotyczy to także środków smarnych. Niegdysiejszy Towot lub popularny smar ŁT4 zastąpiły środki smarne z wyrafinowanymi domieszkami, a „oliwa maszynowa” to dziś gama olejów budowana często w oparciu o nanotechnologię. Jak zatem poruszać się w coraz to większej liczbie różnorodnych

Dodatki uszlachetniające do smarów i olejów

    Producenci mogą dziś spełnić wymagania stawiane olejom i smarom wykorzystywanym w przemyśle dzięki nowoczesnym dodatkom uszlachetniającym. Olej lub oleje bazowe są tylko głównym składnikiem. Czy jednak samodzielne dodawanie uszlachetniaczy ma sens? Dodatki poprawiające właściwości smarne środków smarowych to związki chemiczne, które uczestniczą w reakcjach tribochemicznych. Można je podzielić na: przeciwzatarciowe, przeciwzużyciowe i modyfikatory

Góra
English