Zarządzanie Artykuły

Czym jest WMS?

Czym jest WMS?

  WMS czyli Warehouse Management System (system do zarządzania pracą magazynu) jest to program, który służy do zarządzania ruchem produktów w magazynach oraz do koordynowania prac magazynowych.   Obecnie wiele firm zajmujących się sprzedażą i projektowaniem systemów WMS proponuje opcje modułowe, dzięki czemu każdy ma możliwość dostosowania systemu do swoich potrzeb. WMS bardzo często jest uzupełnieniem

Systemy zarządzania (cz. II)

Bez właściwego zarządzania trudno wyobrazić sobie efektywne działanie współczesnej firmy. Obecnie szczególnie cenne jest stosowanie takich metod zarządzania, które przyniosą realne oszczędności i pozwolą uzyskać przewagę konkurencyjną.   Lean Management W ostatnim czasie bardzo dużą popularność zdobył Lean Management. Jest to system zarządzania, który nie ogranicza się tylko do firm produkcyjnych. Mimo tego, że jego początki

Systemy zarządzania (cz. I)

  Intuicyjnie większość ludzi kojarzy pojęcie zarządzania z planowaniem i podejmowaniem decyzji, w wyniku których cel do którego dążymy zostaje osiągnięty. Jest to zgodne z definicją sformułowaną przez R.W. Griffina, która mówi że zarządzanie jest to zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, i kontrolowanie), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia

Zarządzanie sprężonym powietrzem

  Sprężone powietrze w obecnym, nowoczesnym przemyśle jest bardzo często wykorzystywanym nośnikiem energii. Ma wiele zalet, jednak gdy zapomnimy, aby odpowiednio dbać o sprężone powietrze, a podczas użytkowania nie będą stosowane przepisy BHP, korzyści mogą zamienić się w straty związane z uszkodzeniami sprzętu oraz urazami użytkowników.   Zanim zadecydujemy o czymkolwiek w kwestii sprężonego powietrza,

Wyposażenie i organizacja pracy magazynu

  Pojęcie magazynu (ang. warehouse) kojarzy się każdemu jednoznacznie z miejscem, w którym przechowywane są różnego rodzaju dobra.   Wg normy PN-84-N-01800:1984 Gospodarka magazynowa –Terminologia podstawowa – magazyn to jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej wg ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi. Magazyn

Szkolenia miękkie dla kadry zarządzającej

  Obecnie firmy szkoleniowe dzielą umiejętności zawodowe na: twarde i miękkie. Umiejętności miękkie wiążą się ze zdolnościami interpersonalnymi, umożliwiającymi odnajdywanie się w nowej sytuacji, pomocnymi w skutecznej komunikacji i efektywnej pracy w zespole. Natomiast umiejętności twarde opierają się na teoretycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania konkretnych obowiązków.   Istotne jest, że sama wiedza nie wystarcza, aby

Outsourcing Utrzymania Ruchu

  Przedsiębiorstwa coraz częściej powierzają firmom zewnętrznym pieczę nad utrzymaniem maszyn w zakładzie produkcyjnym, a zwłaszcza kwestie mechaniczne i elektryczne. Dlaczego jedne firmy bardzo chętnie korzystają ze służb zewnętrznych, a inne nie? Najczęstszym powodem jest aspekt funkcjonowania działu utrzymania ruchu własnego lub outsourcingu. W przypadku gdy pogarsza się jakość funkcjonowania działów technicznych przedsiębiorstwa zostają zatrudnione

Systemy EAM/CMMS w praktyce

  Systemy informatyczne klasy EAM/CMMS to dziś rozwiązania coraz bardziej uniwersalne. Wspierają obsługę różnych aktywów firmy ważnych z punktu widzenia produkcji. Jakich funkcjonalności można dziś od nich oczekiwać? Chodzi o programy łączące funkcje zarządzania aktywami przedsiębiorstwa (z ang. Enterprise Assets Management – EAM) i systemy zarządzania utrzymaniem ruchu (z ang. Computerized Maintenance Management Systems –

Integracja ERP z innymi systemami w przedsiębiorstwie

Systemy ERP są niezbędne w średnich i dużych firmach do efektywnego zarządzania firmą. Z reguły są instalowane później niż inne, mniejsze systemy rozwiązujące cząstkowe problemy z zarządzaniem magazynem, produkcją czy HR. Jak zatem zintegrować istniejące systemy w przedsiębiorstwie z już istniejącymi? O wypowiedzi na ten temat poprosiliśmy przedstawicieli kilku firm zajmujących się tematyką integracji systemów

Na drodze do doskonałości w zarządzaniu energią i mediami

  Firmy są pod stałą presją podejmowania właściwych decyzji dotyczących planowania kapitałowego. Zarządzanie rafineriami, zakładami chemicznymi czy elektrowniami to skomplikowane przedsięwzięcie. Dlatego wgląd w pełny obraz gospodarczy jest niezbędny do skutecznego zarządzania operacyjnego, utrzymania wymogów regulacyjnych, zachowania wydajności energetycznej i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.   Minimalizacja kosztów i optymalizacja działań jest priorytetem w dążeniu do rentowności

Góra
English