Technologie Artykuły

Nowoczesne ciecze hydrauliczne

Nowoczesne ciecze hydrauliczne

  Oleje hydrauliczne zazwyczaj przybierają formę żółtawej lub czerwonawej gęstej cieczy. Są to media nieścisłe a więc można je sprężyć do wysokiego poziomu ciśnienia, co pozwala na uzyskanie dużej siły przy niewielkich rozmiarach napędu. Oprócz tego olej hydrauliczny zapewnia smarowanie elementów metalowych zmniejszając ich zużycie.   Oferta rynkowa w zakresie olejów hydraulicznych jest bardzo bogata. Stąd też

Dziesięć prostych kroków do zwiększenia wydajności i produktywności

Wszystkie warsztaty wykonujące obróbkę skrawaniem stają przed tym samym zadaniem: muszą przetworzyć surowiec na gotowy element. Produkty należy obrobić z odpowiednią jakością, wyprodukować w odpowiedniej liczbie i dostarczyć w określonym czasie. Należy także uwzględnić i kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i środowiskiem naturalnym. Aby dorównać konkurencji i osiągnąć zysk, warsztaty wciąż szukają najtańszych i najbardziej

Prowadniki przewodów

  Prowadniki przewodów stosowane są do prowadzenia przewodów w urządzeniach i maszynach, w których wykonywany jest ruch liniowy lub kołowy. Dzięki temu rozwiązaniu można skutecznie zabezpieczyć przewody przed przecięciem, nadmiernym zginaniem czy plątaniem, a tym samym – wydłużyć ich żywotność. Głównym zadaniem prowadników jest ukierunkowanie i zabezpieczenie przed załamaniem i splątaniem różnego rodzaju przewodów – zarówno elektrycznych, jak i hydraulicznych oraz pneumatycznych.

Materiały nowoczesnych uszczelnień

  Do produkcji uszczelnień wykorzystuje się m.in. metale, skórę oraz różnego rodzaju materiały oparte na elastomerach, poliuretanie, tworzywach termoplastycznych itd. Wybór odpowiedniego materiału jest kwestią kluczową, gdyż od takiej decyzji zależy, czy uszczelnienia będą w stanie spełnić wymagania określonych aplikacji.   Szeroki wachlarz materiałów używanych do produkcji uszczelnień przekłada się na optymalne dopasowanie określonego rozwiązania do

Surowce stosowane do produkcji materiałów ogniotrwałych

  Materiały wysokotemperaturowe są niezastąpione w przemyśle. Do ich wytworzenia stosuje się szereg różnych surowców, dzięki którym zyskują one swoje specjalne właściwości. Skąd się je pozyskuje oraz w jaki sposób obrabia? Nadrzędnym podziałem surowców stosowanych do wytwarzania materiałów wysokotemperaturowych jest klasyfikacja ze względu na ich strukturę. Można wyróżnić te o budowie włóknistej lub ziarnistej.  

Środki antykorozyjne

  Jednym z istotnych czynników degradujących w przemyśle jest korozja. Proces korozji w efekcie doprowadza do tego, że materiał – czy to konstrukcji, czy urządzenia – powoli zmierza do destrukcji. Czym więc właściwie jest korozja? Przez korozję rozumie się głównie niszczenie metali, ale także materiałów niemetalowych (np. materiałów budowlanych, tworzyw sztucznych). Korozja metali dzieli się

Ewolucja modeli grubości wióra przy frezowaniu

Wyniki procesów skrawania metali są determinowane przez wiele czynników. Do najważniejszych i najmniej rozpoznanych czynników należy „grubość wióra” skrawanego przez narzędzie skrawające. Zasadniczo terminem „grubość wióra” określany jest wynik pomiaru grubości nieodkształconego materiału pod kątem prostym do krawędzi skrawającej. Grubość wióra jest ściśle skorelowana np. z siłami działającymi na narzędzie i przedmiot obrabiany. Nadmiernie duża

Smary w przemyśle spożywczym

  Zanieczyszczanie artykułów spożywczych środkami smarnymi używanymi w procesach ich produkcji i pakowania stwarza zagrożenia dla konsumentów. Mimo, że zagrożenia takie są skutecznie zmniejszane, nie są one nadal całkowicie wykluczone. Środki smarne stosowane w przemyśle spożywczym muszą zatem odpowiadać nie tylko kryteriom technicznym, ale także spełniać normy higieniczne.   Ze względu na to, że stosowane

Znakowanie

  Znakowanie to podstawa w procesie szybkiej i dokładnej identyfikacji oraz ewidencjonowania, zarówno poszczególnych elementów, wyrobów gotowych, narzędzi, urządzeń, jak i maszyn wykorzystywanych w przemyśle. Najczęściej umieszczane informacje to numer ewidencyjny, nazwa lub kod kreskowy. Przez przemysł rozumie się w tym wypadku zarówno proces produkcyjny jak i późniejszy etap dystrybucji i serwisu. Dzięki znakowaniu możliwa

Czyściwa przemysłowe

  Produkty czyszczące są niezbędne praktycznie wszędzie. W przemyśle czyściwa wykorzystuje się do prac związanych z konserwacją i naprawą oraz do czyszczenia i odtłuszczania. Czyściwa w zależności od celu zastosowania mogą występować w różnej postaci, od naturalnej po syntetyczną. Bardzo ważna jest umiejętność dopasowania czyściwa do określonego procesu.   Proces wytwarzania począwszy od produkcji części

Góra
English