Technologie Artykuły

Chłodziwa

Chłodziwa

  Chłodziwa znajdują zastosowanie przy obróbce skrawaniem jako ciecze chłodząco-smarujące. Chłodzenie odbywa się poprzez kierowanie strumienia na ostrze narzędzia skrawającego.   Obniżenie temperatury narzędzia skrawającego o określoną wartość jest istotne z punktu widzenia jego trwałości i skuteczności obróbki. Chłodzeniu poddaje się nóż, materiał obrabiany oraz przestrzeń obróbki. Jako czynnik chłodzący wykorzystywane są ciecze do obróbki metali, czyli ciecze

Badania parametrów wytrzymałościowych aluminium

  Czyste aluminium nie odznacza się imponującą wytrzymałością, ale jego właściwości mechaniczne można poprawić poprzez zastosowanie dodatków stopowych, takich jak krzem, magnez, mangan czy miedź. Dzięki nowoczesnym badaniom wytrzymałość jego stopów jest stale udoskonalana, przez co profile aluminiowe mogą być stosowane nawet przy bardzo wymagających projektach.   Każdy stop cechuje się innymi właściwościami. W zależności

Nowoczesne silniki elektryczne średnich i dużych mocy

  Wybór właściwego silnika elektrycznego, zwłaszcza dużej mocy, to dziś poszukiwanie jednostki o najlepszej sprawności energetycznej. Na producentów presję wywierają nie tylko rządy, organizacje międzynarodowe, ale też odbiorcy, dla których niższe zużycie energii to mniejsze koszty i przy okazji wkład w budowę zielonej gospodarki.   Pierwszy udany silnik prądu stałego opracował w Prusach, Moritz Hermann

Nowoczesne ciecze hydrauliczne

  Oleje hydrauliczne zazwyczaj przybierają formę żółtawej lub czerwonawej gęstej cieczy. Są to media nieścisłe a więc można je sprężyć do wysokiego poziomu ciśnienia, co pozwala na uzyskanie dużej siły przy niewielkich rozmiarach napędu. Oprócz tego olej hydrauliczny zapewnia smarowanie elementów metalowych zmniejszając ich zużycie.   Oferta rynkowa w zakresie olejów hydraulicznych jest bardzo bogata. Stąd też

Dziesięć prostych kroków do zwiększenia wydajności i produktywności

Wszystkie warsztaty wykonujące obróbkę skrawaniem stają przed tym samym zadaniem: muszą przetworzyć surowiec na gotowy element. Produkty należy obrobić z odpowiednią jakością, wyprodukować w odpowiedniej liczbie i dostarczyć w określonym czasie. Należy także uwzględnić i kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i środowiskiem naturalnym. Aby dorównać konkurencji i osiągnąć zysk, warsztaty wciąż szukają najtańszych i najbardziej

Prowadniki przewodów

  Prowadniki przewodów stosowane są do prowadzenia przewodów w urządzeniach i maszynach, w których wykonywany jest ruch liniowy lub kołowy. Dzięki temu rozwiązaniu można skutecznie zabezpieczyć przewody przed przecięciem, nadmiernym zginaniem czy plątaniem, a tym samym – wydłużyć ich żywotność. Głównym zadaniem prowadników jest ukierunkowanie i zabezpieczenie przed załamaniem i splątaniem różnego rodzaju przewodów – zarówno elektrycznych, jak i hydraulicznych oraz pneumatycznych.

Materiały nowoczesnych uszczelnień

  Do produkcji uszczelnień wykorzystuje się m.in. metale, skórę oraz różnego rodzaju materiały oparte na elastomerach, poliuretanie, tworzywach termoplastycznych itd. Wybór odpowiedniego materiału jest kwestią kluczową, gdyż od takiej decyzji zależy, czy uszczelnienia będą w stanie spełnić wymagania określonych aplikacji.   Szeroki wachlarz materiałów używanych do produkcji uszczelnień przekłada się na optymalne dopasowanie określonego rozwiązania do

Surowce stosowane do produkcji materiałów ogniotrwałych

  Materiały wysokotemperaturowe są niezastąpione w przemyśle. Do ich wytworzenia stosuje się szereg różnych surowców, dzięki którym zyskują one swoje specjalne właściwości. Skąd się je pozyskuje oraz w jaki sposób obrabia? Nadrzędnym podziałem surowców stosowanych do wytwarzania materiałów wysokotemperaturowych jest klasyfikacja ze względu na ich strukturę. Można wyróżnić te o budowie włóknistej lub ziarnistej.  

Środki antykorozyjne

  Jednym z istotnych czynników degradujących w przemyśle jest korozja. Proces korozji w efekcie doprowadza do tego, że materiał – czy to konstrukcji, czy urządzenia – powoli zmierza do destrukcji. Czym więc właściwie jest korozja? Przez korozję rozumie się głównie niszczenie metali, ale także materiałów niemetalowych (np. materiałów budowlanych, tworzyw sztucznych). Korozja metali dzieli się

Ewolucja modeli grubości wióra przy frezowaniu

Wyniki procesów skrawania metali są determinowane przez wiele czynników. Do najważniejszych i najmniej rozpoznanych czynników należy „grubość wióra” skrawanego przez narzędzie skrawające. Zasadniczo terminem „grubość wióra” określany jest wynik pomiaru grubości nieodkształconego materiału pod kątem prostym do krawędzi skrawającej. Grubość wióra jest ściśle skorelowana np. z siłami działającymi na narzędzie i przedmiot obrabiany. Nadmiernie duża

Góra
English