Książki Artykuły

Podstawy maszynoznawstwa

Podstawy maszynoznawstwa

  Dr hab. inż. Witold Biały Wydawnictwo Naukowe PWN Konstruowanie maszyn jest procesem bardzo złożonym, a powstanie odpowiednio działającego i bezpiecznego urządzenia wymaga znajomości podstaw projektowania jego poszczególnych elementów. Niezwykle istotne jest też to, aby każdy inżynier posiadał podstawową wiedzę o aktualnie dostępnych materiałach i rozumiał ich zachowanie się w warunkach eksploatacyjnych. Niniejsza publikacja pomaga

Przechytrzyć MURPHY’EGO czyli matematyka na co dzień

  Jakub Szczepaniak Wydawnictwo Naukowe PWN Spróbujemy wprowadzić trochę matematyki do bitwy na pomidory. Umawiamy się, że uczestnicy stoją w miejscu i nie ma dwóch różnych par osób o tych samych odległościach między nimi. Każdy ma w ręku jeden pomidor i rzuca nim w najbliższego sąsiada. Udowodnimy kilka własności, które ma bitwa pomidorowa. Tak oto

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

  Gabriel Kost, Piotr Łebkowski, Łukasz Węsierski Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne   Podręcznik zawiera usystematyzowaną wiedzę na temat automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych, które są wyznacznikami nowoczesnej gospodarki. Autorzy omówili w nim między innymi strukturę funkcjonalną sterowania numerycznego i automatycznej regulacji, tworzenie i transmisję sygnałów informacyjnych w układach cyfrowej regulacji automatycznej, realizację techniczną zautomatyzowanych systemów produkcyjnych,

High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL

  red. Mirosław Sikora przy współpracy Piotra Fuglewicza Wydawnictwo IPN Tom zawiera teksty z konferencji pt. High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL, zorganizowanej we wrześniu 2015 r. przez Oddział IPN Katowicach w kooperacji z Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach. Automatyzacja procesów produkcyjnych i komputeryzacja społeczeństw stanowiły o sile państw i narodów w drugiej połowie XX w. Polska znalazła się

Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby

  Jarosław S. Kardas, Marzena Wójcik-Augustyniak Wydawnictwo Difin   Skuteczne zarządzanie stanowi wyzwanie dla wielu organizacji. Świadczy o zdolności budowania i urzeczywistniania strategicznych celów organizacji. Wobec powyższego warunkiem przetrwania przedsiębiorstwa jest stałe generowanie zysku w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, jak i dbałość o jakość zasobów oraz nowoczesność wewnętrznych procesów i systemów zarządzania. Nie ulega wątpliwości,

60 sekund dziennie, by zarządzać lepiej

  Adam Dębowski, Grzegorz Skibiński Wydawnictwo MT Biznes   To nie książka. To 3 miesięczny projekt, który przyniesie wymierne zmiany. To esencja praktycznego zarządzania. Kluczową kompetencją jest podejmowanie decyzji. Im jesteś wyżej w strukturze firmy lub Twoja firma się bardziej rozwija, tym mniej zajmujesz się sprawami operacyjnymi, a coraz bardziej podejmowaniem decyzji. Najlepiej jeśli każda decyzja zajmowałaby

Zarządzanie rozwojem wyrobów w ujęciu systemowym

  Jan Duda Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki   Praca obejmuje zakres wiedzy obejmujący wszystkie aspekty związane z rozwojem wyrobu, począwszy od projektowania jego postaci konstrukcyjnej poprzez planowanie procesu i technologii, następnie kwestie wspomagania komputerowego ale też nowe rozwiązania jakimi jest projektowanie zorientowane na montaż i wytwarzanie, inżynieria współbieżna, szybkie przygotowanie prototypów oraz integracja komputerowa.

BHP i ergonomia dla inżynierów. Projektowanie ergonomiczne procesów pracy i stanowiska roboczego

  Anna Zawada-Tomkiewicz, Borys Storch Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej Książka porusza zagadnienia związane w pracą, bezpieczeństwem i ergonomią takie jak: relacje w układzie człowiek-praca, wybrane problemy bezpieczeństwa pracy, ergonomiczne projektowanie stanowiska pracy, projektowanie środków technicznych, projektowanie z uwzględnieniem antropometrii i biomechaniki, obciążenie pracą fizyczną, relacje informacyjno-sterownicze, obciążenie neuropsychiczne. Jeden z załączników zawiera wykaz zagrożeń, które należy

Poradnik inżyniera Tom 1 Spawalnictwo

  Jan Pilarczyk Wydawnictwo Naukowe PWN   Podstawowe i ogólne zagadnienia spawalnictwa: teoretyczne podstawy spawalnictwa, przegląd materiałów konstrukcyjnych, zasady obliczania, projektowania i kontroli połączeń spawanych, problemy organizacji produkcji spawalniczej oraz problemy jakości, ekonomiki i bezpieczeństwa w spawalnictwie. Są tu również poruszone zagadnienia klasyfikacji i certyfikacji oraz techniki komputerowej w spawalnictwie. Tom zawiera też obszerny spis krajowych i zagranicznych przepisów spawalniczych.   www.pwn.pl

Samochody z Żerania (1951–1977)

  Marek Kuc Wydawnictwa Komunikacji i Łączności   Bogato ilustrowana książka poświęcona prototypom oraz samochodom seryjnym produkowanym i montowanym w początkowym okresie działalności Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu w latach 1951−1977. Podano szczegóły ich powstania, dzieje rozwoju konstrukcji i podstawowe dane techniczne produkowanych samochodów. Zamieszczono również wiele archiwalnych, dotychczas niepublikowanych zdjęć opisywanych pojazdów. Zaprezentowano m.in.

Góra
English