Książki Artykuły

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw

  Barbara Ocicka (red. naukowa) Wydawnictwo Naukowe PWN   Unikatowe opracowanie dotyczące najnowszych trendów w rozwoju technologii mobilnych w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, poparte studiami przypadków dobrych praktyk. Autorzy publikacji postawili sobie m.in. za cel: zidentyfikowanie technologii mobilnych w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz określenie wpływu ich zastosowań na modele biznesowe i konkurencyjność

Przekładnie zębate

  Antoni Skoć, Eugeniusz Świtoński Wydawnictwo Naukowe PWN Niniejsza publikacja kompleksowo omawia teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z projektowaniem przekładni zębatych stosowanych w systemach napędowych maszyn. Przedstawione w opracowaniu metody doboru wielkości podstawowych i obliczeń wytrzymałościowych kół zębatych (wg ISO) z powodzeniem można odnieść do każdego z zastosowań przemysłowych. Książka dostarcza wiadomości nie tylko w

Historia kolei w Polsce

  Opracowanie zbiorowe Wydawnictwo Fenix Ten bogato ilustrowany album zachwyci nie tylko miłośników żelaznych dróg i piekielnych maszyn. Na setkach unikatowych fotografii zaprezentowano polskie kolejnictwo od samych jego początków na terenach trzech zaborów, poprzez dwudziestolecie międzywojenne, lata stabilizacji w Polsce Ludowej, aż po częściowy regres oraz modernizację w czasach współczesnych. Przepiękna Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska, Kolej Górnośląska, najstarsze parowozy,

RFID od koncepcji do wdrożenia

  Michał Grabia, Bartłomiej Gładysz, Krzysztof Santarek Wydawnictwo Naukowe PWN Niniejsza książka, będąca kompendium wiedzy o zastosowaniu technologii identyfikacji radiowej (RFID), ukazuje zarówno jej aspekty techniczne, jak również organizacyjne. Przedstawiono przypadki wdrożeń RFID z naciskiem na nowe możliwości realizacji procesów logistycznych wspieranych przez RFID oraz korzyści stąd płynące. Lektura książki zapewni uzyskanie podstaw technicznych oraz poznanie przypadków

Logistyka procesów produkcji

  Anna Rudawska Wydawnictwa Komunikacji i Łączności   Książka stanowi jedną z sześciu części zestawu podręczników do kształcenia w zawodzie technik logistyk w zakresie kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w  procesach produkcji,  dystrybucji i  magazynowania. Logistyka produkcji łączy logistykę zaopatrzenia z logistyką dystrybucji i obejmuje wszystkie czynności związane z zaopatrzeniem w

Instalacje elektryczne

  Sławomir Kołodziejczyk Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony instalacjom elektrycznym. Opisano w nim rodzaje przewodów elektrycznych (ich budowę, parametry, oznaczanie i sposoby łączenia), sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych (w tym m.in. łączniki, gniazda i wtyczki, wyłączniki, styczniki, bezpieczniki, złączki i puszki instalacyjne oraz korytka i rury ochronne), oświetlenie elektryczne (z uwzględnieniem

Planowanie produkcji i dystrybucji

  Sabina Widłok Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Książka stanowi jedną z sześciu części zestawu podręczników do kształcenia w zawodzie technik logistyk w zakresie kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania. W podręczniku omówiono zagadnienia zaopatrzenia przepływów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty procesu produkcji oraz sterowania zakupami wraz

Prekonteneryzacja w II Rzeczypospolitej Polskiej 1926–1939

  Krzysztof Lewandowski Dom Wydawniczy Księży Młyn Dla wielu Czytelników zagadnienie prekonteneryzacji to zapewne nowość, nieopisana dotąd szerzej w publikacjach naukowych. Książka Prekonteneryzacja w II Rzeczypospolitej Polskiej 1926–1939 opowiada o tym, jak przed II wojną światową starano się w Polsce wdrożyć do użytkowania system transportu kontenerowego. To praca bardzo ważna zwłaszcza dziś, kiedy wprowadzenie przewozów kontenerowych uznaje się za

Nowoczesne technologie w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw

  Barbara Ocicka Wydawnictwo Naukowe PWN Książka jest oryginalnym i unikatowym opracowaniem traktującym o rozwoju innowacji technologicznych istotnych dla doskonalenia zarządzania różnymi procesami biznesowymi w łańcuchach dostaw współczesnych przedsiębiorstw. Jej struktura obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Książka zwraca uwagę na trendy technologiczne mające przełomowe znaczenie dla logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Jej istotnymi walorami będzie

Wybrane metody badania materiałów. Badanie metali i stopów

  Wiktor Kubiński Wydawnictwo Naukowe PWN   Książka stanowi pierwszy tom książek dotyczących tematyki opisującej wybrane metody badania materiałów. Przedstawiono w niej: •  sposoby przygotowania próbek do badań, •  najczęściej stosowane metody wykonywania badań oraz •  metody oceny wyników tych badań. Uzupełnieniem przedstawionych wiadomości jest krótkie scharakteryzowanie metali pod względem budowy, właściwości i technologii ich

Góra
English