Książki Artykuły

Rusztowania. Montaż. Eksploatacja. Normy

Rusztowania. Montaż. Eksploatacja. Normy

  Jerzy Tomaszewski Wydawnictwo Liwona   Książka zawiera następujące rozdziały: Rusztowania w przepisach prawnych i normach Bezpieczeństwo i higiena pracy przy budowie i eksploatacji rusztowań Podstawowe wiadomości o rusztowaniach Technologia montażu i demontażu rusztowań. Eksploatacja   www.liwona.pl

Przekładnie ślimakowe

  Henryk Sabiniak Wydawnictwo PWN Przekładnie ślimakowe swoją popularność wśród projektantów zawdzięczają zwartości, dużemu przełożeniu na jednym stopniu, cichobieżności, płynnemu przenoszeniu napędu i względnie dużej trwałości w porównaniu do innych przekładni zębatych. Dodatkową zaletą jest to, że mogą pełnić jednocześnie rolę hamulca w ruchu nawrotnym, przekazując ruch tylko w jedną stronę. Wszystkie te zalety odnoszą

AutoCad 2016/LT2016/360+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska

  Andrzej Jaskulski Wydawnictwo Naukowe PWN Podręcznik zawiera kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D oraz drukowania dokumentacji wyrobów dowolnej branży i o dowolnym stopniu złożoności, za pomocą programów: AutoCAD 2016 lub AutoCAD LT 2016 (tylko 2D) i wersji mobilnej AutoCAD 360 oraz nowszych, w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Umożliwia przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego AutoCAD Certified Professional. Omówione zostały

Aparaty elektryczne i rozdzielnice wysokich i średnich napięć

J. Maksymiuk, J. Nowicki Wydawnictwo OWPW W monografii omówiono: wymagania stawiane aparatom elektrycznym i rozdzielnicom i ich funkcje oraz budowę i właściwości poszczególnych rodzajów aparatów i rozdzielnic (łączników, przekładników, ograniczników przepięć, rozdzielnic osłoniętych i gazoszczelnych, rozdzielnic kompaktowych typu AIS), podstawy projektowania, badań i doboru (obciążenia i narażenia środowiskowe, napięciowe i prądowe, łuk elektryczny łączeniowy i

Inżynieria powierzchni

  Marek Blicharski Wydawnictwo Naukowe PWN W publikacji w nowatorski i kompleksowy sposób przedstawiono podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne oraz metody konstytuowania warstwy wierzchniej elementów maszyn. Autor, w początkowych rozdziałach, omawia główne mechanizmy zużycia powierzchniowego materiałów. Opisuje zużycie ścierne, korozyjne i kruchość wodorową. W kolejnych rozdziałach podaje syntetyczną wiedzę na temat powierzchniowych obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych. Następnie omawia szeroką gamę technik wytwarzania powłok

Obsługa suwnic w pytaniach i odpowiedziach

  Aleksander Sosiński Wydawnictwo Liwona   W książce omówiono – w formie pytań i odpowiedzi – budowę, eksploatację oraz zasady bezpiecznej obsługi najczęściej użytkowanych w Polsce suwnic. Publikacja swą treścią skierowana jest głównie do osób przygotowujących się do uzyskania uprawnień do obsługi suwnic w kategorii IS i IIS, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Ponadto może

Akumulatory, baterie, ogniwa

  Andrzej Czerwiński Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Przystępnie napisana książka popularyzująca problematykę budowy współczesnych chemicznych źródeł energii oraz ich zastosowań w technice i życiu codziennym. Zawiera opis ogniw pierwotnych (cynk-mangan, cynk-tlenek rtęci, cynk-tlenek srebra, metal-powietrze, rezerwowe i litowe), ogniw odwracalnych (akumulatory kwasowo-ołowiowe, kadmowo-niklowe i żelazowo-niklowe oraz ogniwa wodorkowe, odwracalne cynkowo-manganowe i litowe, cynkowo-niklowe, odwracalne z

Hydraulika siłowa. Zbiór zadań z rozwiązaniami

  Sobczyk Piotr Wydawnictwo Naukowe PWN   Książka koncentruje się na podstawach hydrostatyki i napisana jest prostym językiem, co zwiększa jej przystępność. Materiał został podzielony na rozdziały, które porządkują treść, ale nie stanowią odrębnych działów wiedzy – komponenty układów hydraulicznych działają w układach i są w nich powiązane. Przedstawione zadania odnoszą się do zagadnień i

Tabor Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej

  Bogdan Pokropiński Wydawnictwo KOLPRESS Poznaj historię pierwszej linii kolejowej na ziemiach Królestwa Polskiego! Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska, która była efektem inicjatywy polskich przedsiębiorców, była najdłużej jednorazowo budowaną linią kolejową w Europie – jej budowa trwała 5 lat i 8 miesięcy, w jej powstanie zaangażowanych było ponad 6 tys. osób. Jej główna linia liczyła ponad 307

Poradnik mechatronika

  Praca zbiorowa Wydawnictwo REA   Poradnik mechatronika to kompendium wiedzy dla uczniów kształcących się w zawodzie mechatronik oraz studentów i inżynierów specjalizujących się w tej dziedzinie. Materiał dzieli się na następujące części: • matematyka, fizyka techniczna, •  komunikacja techniczna, • chemia, materiały, wytwarzanie, • elementy konstrukcyjne, pomiary, sterowanie, regulacja, • instalacje i napędy elektryczne,

Góra
English