Książki Artykuły

Termografia i spektrometria w podczerwieni. Zastosowania przemysłowe

Termografia i spektrometria w podczerwieni. Zastosowania przemysłowe

  Bogusław Więcek Wydawnictwo Naukowe PWN   Książka poświęcona jest praktycznym zastosowaniom termowizji w podczerwieni w przemyśle. Autorzy prezentują w niej podstawy techniki termowizyjnej z uwzględnieniem podstaw fizycznych oraz budowę oraz działanie współczesnych kamer. Szczególną uwagę poświęcono metodyce poprawnego wykonywania praktycznych badań termowizyjnych z uwzględnieniem rodzaju kamery, właściwości badanego obiektu i warunków otoczenia. Książka dedykowana

Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor. Reduktor jedno- i dwustopniowy

  Paweł Płuciennik Wydawnictwo Naukowe PWN Publikacja ułatwiająca wykonanie obliczeń projektowych reduktorów przy użyciu programu Autodesk Inventor. Zawarte w książce przykłady dotyczą projektowania i obliczeń rzeczywistych, najczęściej występujących w budowie maszyn, elementów przekładni. Książka jest swoistym przewodnikiem po funkcjach programu pomocnych przy projektowaniu skomplikowanych części maszyn i ich mechanizmów.   www.pwn.pl

Obróbka powierzchni w wygładzarkach pojemnikowych

  Kazimierz Woźniak Wydawnictwo Naukowe PWN Jest to pierwsza od połowy lat 80. książka poświęcona zagadnieniu obróbki powierzchni w wygładzarkach pojemnikowych. Czytelnik będzie mógł się dowiedzieć m.in.: • jakie jest zastosowanie obróbki pojemnikowej, • jakie narzędzia obróbkowe można wykorzystać, • jakie są środki wspomagające obróbkę powierzchni, • na czym polegają procesy obróbki luźnymi kształtkami. Niniejsza

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw

  Barbara Ocicka (red. naukowa) Wydawnictwo Naukowe PWN   Unikatowe opracowanie dotyczące najnowszych trendów w rozwoju technologii mobilnych w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, poparte studiami przypadków dobrych praktyk. Autorzy publikacji postawili sobie m.in. za cel: zidentyfikowanie technologii mobilnych w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz określenie wpływu ich zastosowań na modele biznesowe i konkurencyjność

Przekładnie zębate

  Antoni Skoć, Eugeniusz Świtoński Wydawnictwo Naukowe PWN Niniejsza publikacja kompleksowo omawia teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z projektowaniem przekładni zębatych stosowanych w systemach napędowych maszyn. Przedstawione w opracowaniu metody doboru wielkości podstawowych i obliczeń wytrzymałościowych kół zębatych (wg ISO) z powodzeniem można odnieść do każdego z zastosowań przemysłowych. Książka dostarcza wiadomości nie tylko w

Historia kolei w Polsce

  Opracowanie zbiorowe Wydawnictwo Fenix Ten bogato ilustrowany album zachwyci nie tylko miłośników żelaznych dróg i piekielnych maszyn. Na setkach unikatowych fotografii zaprezentowano polskie kolejnictwo od samych jego początków na terenach trzech zaborów, poprzez dwudziestolecie międzywojenne, lata stabilizacji w Polsce Ludowej, aż po częściowy regres oraz modernizację w czasach współczesnych. Przepiękna Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska, Kolej Górnośląska, najstarsze parowozy,

RFID od koncepcji do wdrożenia

  Michał Grabia, Bartłomiej Gładysz, Krzysztof Santarek Wydawnictwo Naukowe PWN Niniejsza książka, będąca kompendium wiedzy o zastosowaniu technologii identyfikacji radiowej (RFID), ukazuje zarówno jej aspekty techniczne, jak również organizacyjne. Przedstawiono przypadki wdrożeń RFID z naciskiem na nowe możliwości realizacji procesów logistycznych wspieranych przez RFID oraz korzyści stąd płynące. Lektura książki zapewni uzyskanie podstaw technicznych oraz poznanie przypadków

Logistyka procesów produkcji

  Anna Rudawska Wydawnictwa Komunikacji i Łączności   Książka stanowi jedną z sześciu części zestawu podręczników do kształcenia w zawodzie technik logistyk w zakresie kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w  procesach produkcji,  dystrybucji i  magazynowania. Logistyka produkcji łączy logistykę zaopatrzenia z logistyką dystrybucji i obejmuje wszystkie czynności związane z zaopatrzeniem w

Instalacje elektryczne

  Sławomir Kołodziejczyk Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony instalacjom elektrycznym. Opisano w nim rodzaje przewodów elektrycznych (ich budowę, parametry, oznaczanie i sposoby łączenia), sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych (w tym m.in. łączniki, gniazda i wtyczki, wyłączniki, styczniki, bezpieczniki, złączki i puszki instalacyjne oraz korytka i rury ochronne), oświetlenie elektryczne (z uwzględnieniem

Planowanie produkcji i dystrybucji

  Sabina Widłok Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Książka stanowi jedną z sześciu części zestawu podręczników do kształcenia w zawodzie technik logistyk w zakresie kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania. W podręczniku omówiono zagadnienia zaopatrzenia przepływów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty procesu produkcji oraz sterowania zakupami wraz

Góra
English