Książki Artykuły

Aparaty elektryczne i rozdzielnice wysokich i średnich napięć

Aparaty elektryczne i rozdzielnice wysokich i średnich napięć

J. Maksymiuk, J. Nowicki Wydawnictwo OWPW W monografii omówiono: wymagania stawiane aparatom elektrycznym i rozdzielnicom i ich funkcje oraz budowę i właściwości poszczególnych rodzajów aparatów i rozdzielnic (łączników, przekładników, ograniczników przepięć, rozdzielnic osłoniętych i gazoszczelnych, rozdzielnic kompaktowych typu AIS), podstawy projektowania, badań i doboru (obciążenia i narażenia środowiskowe, napięciowe i prądowe, łuk elektryczny łączeniowy i

Inżynieria powierzchni

  Marek Blicharski Wydawnictwo Naukowe PWN W publikacji w nowatorski i kompleksowy sposób przedstawiono podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne oraz metody konstytuowania warstwy wierzchniej elementów maszyn. Autor, w początkowych rozdziałach, omawia główne mechanizmy zużycia powierzchniowego materiałów. Opisuje zużycie ścierne, korozyjne i kruchość wodorową. W kolejnych rozdziałach podaje syntetyczną wiedzę na temat powierzchniowych obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych. Następnie omawia szeroką gamę technik wytwarzania powłok

Obsługa suwnic w pytaniach i odpowiedziach

  Aleksander Sosiński Wydawnictwo Liwona   W książce omówiono – w formie pytań i odpowiedzi – budowę, eksploatację oraz zasady bezpiecznej obsługi najczęściej użytkowanych w Polsce suwnic. Publikacja swą treścią skierowana jest głównie do osób przygotowujących się do uzyskania uprawnień do obsługi suwnic w kategorii IS i IIS, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Ponadto może

Akumulatory, baterie, ogniwa

  Andrzej Czerwiński Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Przystępnie napisana książka popularyzująca problematykę budowy współczesnych chemicznych źródeł energii oraz ich zastosowań w technice i życiu codziennym. Zawiera opis ogniw pierwotnych (cynk-mangan, cynk-tlenek rtęci, cynk-tlenek srebra, metal-powietrze, rezerwowe i litowe), ogniw odwracalnych (akumulatory kwasowo-ołowiowe, kadmowo-niklowe i żelazowo-niklowe oraz ogniwa wodorkowe, odwracalne cynkowo-manganowe i litowe, cynkowo-niklowe, odwracalne z

Hydraulika siłowa. Zbiór zadań z rozwiązaniami

  Sobczyk Piotr Wydawnictwo Naukowe PWN   Książka koncentruje się na podstawach hydrostatyki i napisana jest prostym językiem, co zwiększa jej przystępność. Materiał został podzielony na rozdziały, które porządkują treść, ale nie stanowią odrębnych działów wiedzy – komponenty układów hydraulicznych działają w układach i są w nich powiązane. Przedstawione zadania odnoszą się do zagadnień i

Tabor Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej

  Bogdan Pokropiński Wydawnictwo KOLPRESS Poznaj historię pierwszej linii kolejowej na ziemiach Królestwa Polskiego! Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska, która była efektem inicjatywy polskich przedsiębiorców, była najdłużej jednorazowo budowaną linią kolejową w Europie – jej budowa trwała 5 lat i 8 miesięcy, w jej powstanie zaangażowanych było ponad 6 tys. osób. Jej główna linia liczyła ponad 307

Poradnik mechatronika

  Praca zbiorowa Wydawnictwo REA   Poradnik mechatronika to kompendium wiedzy dla uczniów kształcących się w zawodzie mechatronik oraz studentów i inżynierów specjalizujących się w tej dziedzinie. Materiał dzieli się na następujące części: • matematyka, fizyka techniczna, •  komunikacja techniczna, • chemia, materiały, wytwarzanie, • elementy konstrukcyjne, pomiary, sterowanie, regulacja, • instalacje i napędy elektryczne,

Rysunek techniczny i maszynowy. Komputerowy zapis konstrukcji

  Damian Skupnik, Ryszard Markiewicz Wydawnictwo Wydawnictwo Nauka i Technika Książka zawiera najważniejsze informacje dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego. Opisano style linii rysunkowych, pisma technicznego, formatów rysunkowych, podziałek oraz podstawowe rodzaje rysunków technicznych (wykonawczy, złożeniowy, zestawieniowy). Ponadto w książce można znaleźć szereg przydatnych informacji nt. doboru kierunku rzutu detali, wymiarowania, stosowanych symboli i oznaczeń.

Projektowanie 2D w programie AutoCAD

  Zbigniew Krzysiak Wydawnictwo Nauka i Technika   Opisywana w książce wersja AutoCAD 2012 udostępnia użytkownikom zarówno znane, jak i nowe funkcje projektowania, które usprawniają wydajność rysowania. W podręczniku przedstawiono podstawowe oraz średniozaawansowane funkcje programu AutoCAD 2012 PL . W kolejnych rozdziałach omówiono interfejs graficzny programu, jego budowę i poszczególne narzędzia. Podczas prezentacji funkcji w

Drgania mechaniczne

  Tomasz Kucharski Wydawnictwa Naukowo-Techniczne   Autor proponuje jednoczesne poznawanie teorii drgań mechanicznych i wdrażanie jej do analizy własności dynamicznych układów mechanicznych. Stosuje do tego celu wspomaganie komputerowe za pomocą programu MATHCAD. Wyjaśnia naturę zjawiska drgań mechanicznych i jego znaczenie w technice oraz wpływ na środowisko. Prezentuje też wzorcowe programy pomocne przy samodzielnym programowaniu obliczeń.

Góra
English