Rower oparty o płot

Zdjęcie: Pexels

 

W przesyłanych notkach prasowych często spotyka się sformułowanie „oparte o coś”. Jednakże sformułowanie to istnieje w dwóch znaczeniach – dosłownym, gdy jeden przedmiot jest oparty o drugi (lub człowiek np. o ścianę), oraz w drugim – przenośnym. W tym drugim znaczeniu prawidłowe jest użycie „oparte na czymś„, a nie – „o coś„. Zatem poprawne będzie sformułowanie „rower oparty o płot”, Józek oparty o ścianę, ale gdy użyjemy określenia przenośnego powinno to brzmieć: „procesor oparty na najnowszej technologii”.

To łatwe do zapamiętania – gdy piszemy o opieraniu w sensie fizycznym – piszemy „o”, gdy w przenośni – „na”. Gdy zastąpimy słowo „oparte” synonimem, np. „bazujące” widzimy, że i tu również należy użyć „na” – „procesor bazujący na technologii”. To także jest pewnego rodzaju podpowiedzią, jeśli ktoś ma z tym problem.

Authors

Related posts

Góra
English