Systemy akwizycji danych – rejestratory

Uniwersalność w cenie
Już na etapie zamówienia urządzenia u producenta należy określić, czy rejestrator będzie przystosowany do pomiarów poszczególnych parametrów – takich jak np. prąd, napięcie czy temperatura (i jaki to będzie zakres) – czy też będzie miał wejścia prądowe uniwersalne umożliwiające odbieranie sygnałów pomiarowych pochodzących z wielu różnych czujników, w szerokim zakresie wartości.
Obecnie, przede wszystkim z uwagi na uniwersalność zastosowania, coraz większą popularnością cieszy się drugie z przedstawionych wyżej rozwiązań, pozwalające użytkownikowi podłączać dowolne sygnały pomiarowe w zależności od wymagań aplikacji.
Tego typu rejestratory umożliwiają skalowanie sygnału mierzonego i jego rejestrację w jednostkach fizycznych. Co istotne, mogą być wyposażone w wyjścia alarmowe do sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnych dla danego procesu wartości granicznych, a także interfejsy komunikacyjne (serwer WWW, Ethernet, RS-485 itp.), dzięki czemu możliwe jest przesyłanie w czasie rzeczywistym wartości chwilowych do systemów cyfrowych (systemy SCADA i DCS), co w rezultacie znacznie przyspiesza analizę danych. Użytkownik może także ustalić optymalnie dostosowany do potrzeb okres rejestracji, co jest jak najbardziej do zrealizowania dzięki programowaniu częstotliwości rejestrowania danych.

 

Uniwersalny rejestrator ze wstęgą papierową. Źródło: YOKOGAWA

 

Komunikacja
Jeśli chodzi o komunikację, wspomniany wyżej interfejs przemysłowy RS-485 jest obecnie standardem. Często występuje w powiązaniu z funkcją Master, dzięki której możliwe jest pobieranie danych do rejestracji z innych urządzeń wyposażonych w interfejs RS-485 i zapisywanie ich w pamięci rejestratora jako dodatkowe, wirtualne kanały pomiarowe.
W przypadku rejestratorów cyfrowych coraz powszechniejszym zjawiskiem jest też korzystanie z interfejsu sieciowego Ethernet. Jako podstawowa funkcjonalność dostępny jest wbudowany serwer WWW, dzięki czemu przy podłączeniu rejestratora do Internetu można pobierać dane z dowolnego miejsca bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Częstym zjawiskiem jest też stosowanie protokołów sieciowych takich jak HTTP – Hypertext Transfer Protocol (przeglądanie danych przez stronę internetową), FTP – File Transfer Protocol (transfer plików) oraz SMTP – Simple Mail Transfer Protocol (wysyłanie wiadomości e-mail).

 

Autor: Marta Gajewska

 

Artykuł pochodzi z czasopisma Główny Mechanik nr 1/2017

 

Authors

Related posts

Góra
English