Systemy akwizycji danych – rejestratory

Przede wszystkim zapis cyfrowy
Obecnie rejestratory z zapisem na papierowej wstędze niemalże całkowicie wyparte przez ich odpowiedniki cyfrowe, z wykorzystaniem których wiążą się takie zalety, jak większy stopień dokładności, mniejsza awaryjność, wygoda stosowania, szybka analiza danych zarejestrowanych oraz brak materiałów eksploatacyjnych. Mimo wielu zalet urządzeń cyfrowych rejestracja na papierze nadal jest praktykowana w niektórych firmach, np. ze względu na przyjęte procedury wewnętrzne, akceptujące jedynie rejestrację na taśmie papierowej, mającej rangę dokumentu urzędowego lub służącej do rozliczeń finansowych.
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przeciwieństwie do rejestratorów danych wykorzystujących zapis papierowy, rejestratory cyfrowe należą do nowej generacji urządzeń rejestrujących. Cechują się niewielkimi wymiarami i masą, a poza tym są całkowicie elektroniczne, bez elementów mechanicznych, z własnym źródłem zasilania gromadzą dane w wewnętrznej, półprzewodnikowej pamięci. W celu ich programowania oraz odczytu zarejestrowanych danych stosowane są programy zainstalowane w komputerze klasy PC. Programy te umożliwiają konfigurację rejestratorów w zakresie czasów próbkowania, opóźnienia startu rejestracji, sposobu zapisu pamięci, ustawienia progów alarmowych i – opcjonalnie – komunikacji modemowej. Co ważne, połączenie z komputerem odbywa się przez standardowe interfejsy komunikacyjne.

 

Rejestrator temperatury z tarczą papierową. Źródło: Dickson

Nie bez znaczenia jest również fakt, że rejestratory z zapisem danych w postaci cyfrowej odznaczają się dużo większą funkcjonalnością. Wynika to z tego, że w większości przypadków mają one budowę modułową – wejścia pomiarowe i sygnały wyjściowe pogrupowane są na kartach pomiarowych. Komunikacja z użytkownikiem, której głównymi elementami jest konfiguracja oraz przeglądanie archiwizowanych danych, odbywa się w sposób graficzny. Zazwyczaj są to różnego rodzaju prezentacje graficzne wyników pomiarów, przypominające wykresy np. z rejestratorów papierowych czy mierników analogowych.
Rejestratory cyfrowe mogą być wyposażone w zaawansowane funkcje matematyczne, które pozwalają na wykonywanie również bardzo złożonych działań arytmetyczno-logicznych na wielkościach mierzonych. Warto dodać, że zastosowanie skomplikowanego rejestratora odznaczającego się rozbudowanymi opcjami, funkcjami matematycznymi i bardzo dużymi pamięciach jest konieczne w niewielu przypadkach. Najczęściej wystarczy wielokanałowa (np. 8-kanałowa) rejestracja typowych sygnałów używanych w automatyce. Przykładem niech będą chociażby sygnały prądowe 0\4–20 mA.

 

Źródło: WATLOW

Authors

Related posts

Góra
English