Systemy akwizycji danych – rejestratory

Czym są rejestratory?
Rejestracja jest zapisem informacji o wielkości fizycznej lub elektrycznej (przykładowo może być to temperatura, wilgotność czy sygnał 4–20 mA) umożliwiającym jej późniejszy odczyt bądź weryfikację. Każdy rejestrator składa się z elementu pomiarowego, przetwornika wielkości fizycznej na elektryczną oraz elementu rejestrującego. Co ważne, rejestratory cyfrowe mają wyposażone są dodatkowo w przetwornik analogowo-cyfrowy.
Rejestratory to urządzenia umożliwiające zapis (archiwizację) i prezentację (wizualizację) danych o przebiegu parametrów kontrolowanych procesów przemysłowych (np. temperatura, wilgotność, ciśnienie, przepływ) w celu ich kontrolowania i dokumentowania. Najczęściej rejestrowane są przebiegi zmian wartości mierzonej w czasie. Niektóre rejestratory umożliwiają też rejestrację związków funkcyjnych wielkości mierzonych. Zważywszy na rodzaj nośnika zapisu można je podzielić na: rejestratory z zapisem danych na taśmie papierowej oraz rejestratory z cyfrowym zapisem danych. W przypadku tego drugiego rozwiązania wykorzystywane są m.in. dyski twarde, karty CF oraz karty pamięci FLASH z interfejsem USB, wbudowaną w urządzenie pamięć FRAM itp.).
Rejestratory dzielą się na jedno- i wielokanałowe. Jeśli chodzi o rozwiązania konstrukcyjne, można spotkać się z takimi opcjami, jak kilka niezależnych rejestratorów w jednej obudowie, kilka niezależnych urządzeń zapisujących i ich napędów pracujących na jednym wspólnym nośniku, jedno urządzenie zapisujące.
Co do nośników zapisu, które determinują rodzaj urządzenia piszącego, typowymi rozwiązaniami są: zwykły papier (ołówek, rysik, atramentowa rurka strumieniowa), papier termoczuły lub papier fotoczuły (strumień światła).

 

Źródło: Lumel

Authors

Related posts

Góra
English