Systemy akwizycji danych – rejestratory

Centralizacja lub rozproszenie
W typowych zastosowaniach systemów akwizycji danych wykorzystuje się architekturę scentralizowaną, w której system zarządzania bazą danych i wszystkie dane znajdują się w tym samym węźle sieci informatycznej. W przypadku tego rozwiązania sprzęt pomiarowy oraz komputery znajdują się w centrali sterującej, w związku z czym są odseparowane od często trudnych warunków środowiskowych panujących w bliskim sąsiedztwie badanej jednostki.
Systemy scentralizowane, w których wszystkie dane umieszczone są na jednym serwerze, są – w porównaniu do rozproszonych – znacznie łatwiejsze w projektowaniu, konfiguracji i zarządzaniu. Nie zawsze jednak zastosowanie architektury scentralizowanej jest najlepszym wyjściem. Nie oznacza to jednak, że scentralizowana architektura bazy danych jest w każdym przypadku właściwa. Przykładem jest geograficzne rozproszenie informatyzowanej organizacji, w sytuacji której optymalnym rozwiązaniem jest użycie tzw. rozproszonych baz danych, czyli zbioru współpracujących baz danych, z których każda znajduje się na innym serwerze. W przypadku firmy mającej swoje oddziały w wielu różnych lokalizacjach nierozsądnym posunięciem byłoby oparcie systemu informatycznego na jednym serwerze bazy danych, gdyż system ten byłby podatny na awarie łączy komunikacyjnych. Co więcej, nawet dostęp do danych o charakterze lokalnym wymagałby odwołań do zdalnego serwera.
W przeciwieństwie do systemów scentralizowanych w systemach rozproszonych urządzenia akwizycji danych znajdują się w pobliżu testowanej jednostki, jak najbliżej stosowanych czujników. Pozwala to skrócić opóźnienia transmisji sieciowej, gdyż dane specyficzne dla węzła są składowane i przetwarzane lokalnie. Do zalet architektury rozproszonej z pewnością można zaliczyć dużą niezawodność całego systemu, niewielkie ryzyko utraty wszystkich danych w wyniku awarii systemu oraz łatwiejszą skalowalność (np. wymiana serwera na mocniejszy bądź dodanie do systemu nowego serwera). Atutem jest też rozłożenie obciążenia i zwiększenie mocy przetwarzania – ponieważ każdy z serwerów odpowiada za zarządzanie jedynie częścią danych, zmniejsza się ich obciążenie, co prowadzi do skrócenia czasu odpowiedzi systemu. W związku z tym nawet w sytuacji, gdy jest możliwe wykorzystanie jednego serwera, celowo dokonuje się rozproszenia danych na kilku mniej obciążonych serwerach.
Co ważne, podzielenie dużego scentralizowanego systemu na niewielkie rozproszone układy umożliwia otrzymanie mniejszych i tańszych podsystemów, których naprawa czy wymiana nie stanowi większego problemu. Również koszt połączeń między systemami jest dużo niższy ze względu na zastosowanie pojedynczej magistrali komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych poprzez wspólną linię, zamiast użycia wielu przewodów łączących czujniki. Ograniczenie długości przewodów nie tylko generuje oszczędności, lecz również – na skutek skrócenia odległości między czujnikiem a urządzeniem akwizycji – pozytywnie wpływa na dokładność pozyskiwanych pomiarów. Dzięki temu sygnał jest mniej podatny na zakłócenia, interferencje czy utratę łącza.

 

Źródło: Lumel

Authors

Related posts

Góra
English