Polwax inwestuje

Polwax

 

Zarząd Spółki Polwax podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji strategicznej polegającej  na  budowie  i  uruchomieniu  Instalacji Odolejania  Rozpuszczalnikowego  zlokalizowanej  w  zakładzie  produkcyjnym  Spółki w Czechowicach-Dziedzicach. Szacowany  łączny  koszt  Inwestycji  wynosi  123,6  mln  zł. Inwestycja  będzie  finansowana  ze  środków  własnych  spółki  oraz  kredytu.  Przewidywany  okres jej zakończenia to grudzień 2019 roku.

 

Źródło: Polwax

Authors

Related posts

Góra
English