Elektromobilność nabiera rozpędu

 

Elektromobilnosc_m

Zdjęcie: Wikipedia, Gereon Meyer – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7599037

 

PGE Polska Grupa Energetyczna, ENERGA, ENEA oraz Tauron Polska Energia złożyły do UOKiK wniosek o zgodę na utworzenie spółki ElectroMobilityPoland.

Celem spółki ma być stworzenie podstaw ekonomiczno-organizacyjnych, technologicznych naukowych do kreacji i rozwoju elektromobilności w Polsce. Działalność spółki ma stymulować rozwój rynku pojazdów elektrycznych i rynków powiązanych, umożliwić polskim przedsiębiorcom konkurowanie na rynku unijnym i światowym, co powinno przynieść korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne dla gospodarki kraju, podnosząc konkurencyjność krajowych przedsiębiorców.

Korzyści z rozwoju elektromobilności odniesienie również sektor energetyczny, ponieważ konsekwencją rozwoju elektromobilności będzie stabilizacja popytu na energię elektryczną, stabilizacja pracy sieci energetycznych, rozwój innowacji technologicznych w zakresie energetyki związanych z magazynowaniem energii oraz systemami zarządzania. W sferze społecznej efektem koncentracji będzie stworzenie w przemyśle i ośrodkach naukowo-badawczych nowych miejsc pracy dla osób posiadających wykształcenie oraz kompetencje w zakresie energetyki i mechaniki, zapewniających dostęp do najnowszych technologii i wynikające z niego możliwości dalszego kształcenia i podnoszenia kompetencji. Korzyści w zakresie ekologii przyniesie rozwój komunikacji opartej na energii elektrycznej, co wpłynie na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a w przypadku aglomeracji miejskich – na obniżenie poziomu zanieczyszczeń i hałasu.

Spółka ma stanowić także platformę organizacyjną dla współpracy w zakresie elektromobilności przemysłu z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Działalność spółki w tym zakresie będzie polegać na stworzeniu mechanizmów finansowania badań naukowych i prac badawczo rozwojowych w zakresie elektromobilności, transferze wyników tych prac i stworzonych technologii do przemysłu i ich wykorzystaniu.

Planowana koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji ani na rynku pojazdów elektrycznych i rynkach powiązanych, ani na rynkach właściwych dla przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. Będzie również korzystna dla konsumentów, ponieważ rozwój konkurencji spowoduje obniżenie cen pojazdów i zwiększenie ich dostępności.

Koncentracja polegająca na utworzeniu spółki podlega zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, ponieważ biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym zgłoszenie przekroczył 50 mln euro w Polsce.

 

Źródło: UOKiK

Authors

Related posts

Góra
English