Dźwięki i ultradźwięki w diagnostyce

Introl2_m

Źródło: Introl

 

Uszkodzone mechanicznie urządzenie zwykle wydaje jakieś dźwięki, które są doskonałym przekaźnikiem informacji o uszkodzeniach. Można je wykrywać, a także analizować. Z drugiej strony diagnosta może posługiwać się przyrządem generującym dźwięki (ultradźwięki), które – po odbiciu – wracają do miernika. Analiza sygnału także pozwala na stwierdzenie prawidłowości lub usterki działania maszyny.

 

Jednym z nośników informacji o stanie maszyn, urządzeń czy instalacji jest emitowany przez nie sygnał akustyczny. Emisje akustyczne są następstwem m.in. pęknięć zmęczeniowych, uderzeń, tarcia, turbulencji, utraty materiału, kawitacji lub wycieków i dotyczą przede wszystkim urządzeń obrotowych znajdujących się w zakładach przemysłowych. Na skutek różnego rodzaju uszkodzeń maszyny i urządzenia zaczynają wydawać niepokojące dźwięki, takie jak stuki, uderzenia, warkot itp.

Usterki urządzeń i instalacji przemysłowych można często wykryć za pomocą monitorowania zmian emisji hałasu. To prawda, że doświadczeni mechanicy często „słyszą” niewłaściwe działanie maszyny. Jednak całkowite poleganie na wychwytywaniu słuchem usterek jest sprawą dosyć ryzykowną. Z pewnością jednak bardziej obiektywne informacje na temat działania maszyn i urządzeń można otrzymać dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi diagnostycznych.

 

Od dźwięków słyszalnych do niesłyszalnych

Urządzenia mechaniczne mogą wydawać różnego rodzaju dźwięki, które są ściśle związane z przenoszeniem się drgań cząsteczek materii w materiałach stałych, płynnych i gazowych.  Oprócz dźwięków słyszalnych, których częstotliwość wynosi od 16 Hz do 20 000 Hz, wyróżnia się jeszcze infradźwięki (poniżej 16 Hz) oraz ultradźwięki (powyżej 20 kHz). Warto dodać, że infradźwięki emitowane są w głównej mierze przez maszyny i urządzenia przepływowe, takie jak sprężarki, silniki wysokoprężne, wentylatory przemysłowe, natomiast ultradźwięki m.in. przez: zgrzewarki, narzędzia pneumatyczne, płuczki ultradźwiękowe oraz sprężarki.

 

maxresdefault_m

Obraz z kamery akustycznej. Źródło: Norsonic

 

Authors

Related posts

Góra
English