Ekologiczny zakład w Koksowni Dębieńsko

koksownia-przyjazn-07_m

 

5 września br. w Koksowni Przyjaźń Zarząd JSW KOKS podpisał list intencyjny z Firmą Produkcyjno-Handlowo-Usługową GROS oraz zabrzańskim Biurem Projektów „Koksoprojekt”.

List intencyjny dotyczy planów budowy na terenie Koksowni Dębieńsko instalacji do odzysku surowców ze słonych żużli do produkcji wtórnej oraz odpadów z przerobu metali nieżelaznych zwłaszcza aluminium, z jednoczesną utylizacją gazów poreakcyjnych na złożu katalitycznym oraz uzyskiem i wykorzystaniem ciepła procesowego.

W planowanym przedsięwzięciu Koksownia Dębieńsko, wchodząca w skład JSW KOKS S.A., udostępni inwestorom swój teren wraz z infrastrukturą techniczną, na którym ma powstać nowoczesna, chroniona patentami proekologiczna instalacja do przetwarzania słonych żużli aluminiowych (IPSŻAL). BP „Koksoprojekt” wspólnie z firmą GROS mają zaprojektować i wybudować instalację „pod klucz”.

Nowy zakład, który ma pracować docelowo w ruchu ciągłym na trzy zmiany, zgodnie z listem intencyjnym będzie wykorzystywał zasoby infrastrukturalne i ludzkie JSW KOKS.

W pierwszym etapie planowanej inwestycji przewiduje się zatrudnienie kilkudziesięciu pracowników, a docelowo stan załogi ma zwiększyć się nawet do kilkuset osób.

W skład instalacji IPSŻAL ma wchodzić węzeł przerobu suchego, węzeł przerobu mokrego, węzeł krystalizacji soli oraz węzeł gazowy. Podczas procesu przerabiania słonych żużli aluminiowych instalacja pozwoli na uzyskanie złomu stalowego, aluminium metalicznego, tlenków aluminium będących półproduktem dla cementowni glinowych oraz mieszanek soli (NACl, KCl) w całości odbieranych przez huty aluminium.

Jak podkreślają strony listu intencyjnego, inwestycja będzie całkowicie przyjazna dla środowiska naturalnego i spełni wymagania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT). Oznacza to, iż podczas produkcji zostaną spełnione najbardziej ostre normy ochrony środowiska obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Nowy zakład, który ma powstać na terenie Koksowni Dębieńsko będzie odzyskiwał cenne surowce metodą bezodpadową i bezemisyjną.

 

Źródło: JSW KOKS

 

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English