INNOMOTO – dotacje na innowacje motoryzacyjne

FIAT 500_FCA Poland - Tychy

Źródło: FCA Poland

 

5 października br. ruszy kolejny sektorowy konkurs w Programie Inteligentny Rozwój. INNOMOTO sfinansuje badania przemysłowe i prace rozwojowe (bądź tylko prace rozwojowe) w branży motoryzacyjnej. O dotację mogą ubiegać się firmy lub konsorcja przedsiębiorstw. Organizator konkursu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, będzie przyjmować wnioski do 21 listopada br. Budżet I edycji wynosi 250 mln zł.

Branża motoryzacyjna ma ogromny potencjał. Dlatego też rozwój tego sektora gospodarki zajmuje ważne miejsce w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – mówi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. – Jednym z celów INNOMOTO jest zbudowanie do roku 2025 silnego przemysłu polskich autobusów elektrycznych, których kluczowe komponenty będą produkowane w kraju, przy wsparciu rodzimego potencjału naukowo-badawczego – podkreśla.
Zgłoszone projekty powinny wpisywać się w jeden z trzech obszarów badawczych:

  • innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu;
  • innowacyjne pojazdy i napędy;
  • innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

Warunkiem otrzymania wsparcia – podobnie jak w pozostałych konkursach sektorowych – jest zobowiązanie do zastosowania wyników projektu w praktyce gospodarczej, poprzez produkcję własną, sprzedaż praw do wynalazku lub udzielenie licencji innej firmie.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi mieścić się w przedziale od 1 do 20 mln zł.

Dokumentacja konkursu opublikowana zostanie na portalu Funduszy Europejskich.

 

Źródło: MR

Authors

Related posts

Góra
English